حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
در باره ما
 
 

سامانه حزب مشروطه ایران برای آگاهی رسانی به هموطنان گرامی در داخل و خارج کشور و همچنین بازتاب فعالیت حزب مشروطه ایران برای رسیدن به  ایرانی آزاد و آباد با نظام مشروطه پادشاهی فعال می باشد.
مقالاتی از دیگران که در سامانه حزب مشروطه ایران درج می شود تنها برای آگاهی و روشنگری کاربران می باشد و حزب مشروطه ایران مسئولیتی در محتوای مقالات ندارد. این مقالات شامل مقالات سیاسی و اجتماعی می باشد که با کوشش و تلاش هموطنان گرامی برای  برقراری دموکراسی و جامعه مدنی با پشتوانه حقوق بشر در ایران منتشر شده است.

سامانه حزب مشروطه ایران با همكاری روزانه‌ی افراد زير تهيه و منتشر می‌شود.

مسئول تکنولوژی حزب مشروطه ایران  آقای نادر زاهدی

مسئول تکنیکی و مدیر سامانه آقای بهمن زاهدی

webmaster@irancpi.net
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites