حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
نقش آخوندها در حفظ رسوم بیگانه

February 01, 2013

جمعه 13 بهمن 2571 = February 1, 2013

دانشجو پارس دیلی نیوز
 

بعد از ماه‏ها بی‏خبری پیمان را دیدم. پیمان همان دانشجوی کنجکاو، با مطالعه و ژرف‏اندیشی است که برای ادامه تحصیلات بیشتر، با سختی از ایران، به آمریکا آمده است. مصاحبه‏های او با نام‏های " مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟ " و " چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده‏اند" را بعضی از شما خوانده‏اید. گرم و مهربان و فروتنانه مرا پذیرفت.
از کارش جویا شدم. دانستم که همچنان دانشجوست و برای گذران زندگی درس هم می‏دهد. پرسیدم: این روزها به چه فکر می‏کنی؟ گفت: مثل هر دانشجویی که می‏آموزد تا آگاه‏تر و متخصص شده و امکان خدمت شایسته‏تری به کشور و مردمش داشته باشد، به سه موضوع فکر می‏کنم. نخست به این می‏اندیشم که چرا ایران عقب مانده است و نباید یکی از کشورهای پیشرفته جهان باشد. دوم از خود می‏پرسم که چه عواملی سبب در جا زدنها و فقیرماندن کشور صاحب ثروتمان شده است. سوم، چون می‏دانم که هر شرایطی با اراده و آموزش و عمل قابل تغییرست، می‏اندیشم که ما ایرانیان به ویژه جوانان، باید چه فعالیت‏های فردی و گروهی انجام دهیم، چه تشکیلاتی بوجود آوریم و یا به کدام سازمانها بپیوندیم تا کشور و هم میهنانمان را از وضع غم‏انگیز کنونی رهایی داده و در جاده‏ی پیشرفتی که سزاوارش هستند، قراردهیم.

پرسیدم: می‏شود موضوع را کمی بیشتر روشن کنید؟ گفت: به همین کشور آمریکا نگاه کنید. از تاریخ استقلال آن فقط 237 سال می‏گذرد. اوضاع آنرا با ایران امروز ما، که چندین هزار سال سابقه تاریخی درخشان ( در دوره‏های آغازین ) داشته، مقایسه کنید. پیشرفتهای آمریکاییان در زمینه‏های گوناگون چشم مردم دنیا را خیره کرده و و عقب‏ماندگی و پس‏رفت‏های ما، مردم‏مان را به فقر و سرافکندگی و کشور را به بدنامی کشانده است. برتری‏های آمریکا سبب شده که بعضی از مردم دنیا هر تلاشی بکنند تا اجازه ورود به آن را بیابند و شرایط غم‏انگیز حاکم بر ایران موجب شده که مردمش به هر وسیله‏ای چنگ بزنند تا بتوانند از آن خارج شوند.

پرسیدم: شما چه عواملی را در عقب‏ماندگی کشورمان موثر می‏دانید؟ گفت: بطور کلی آموزش‏های بی‏پایه‏ای که فرهنگ حاکم برکشورمان را تشکیل داده عامل عقب‏ماندگی کشور و مشکلات مردم می‏دانم. عوامل خارجی نیز بی تاثیر نبوده و نیستند و همین فرهنگ حاکم است که زمینه را برای عملکرد زیانبخش عوامل خارجی نیز فراهم ساخته و می‏سازد. با این همه بزرگترین عامل عقب‏ماندگی را آخوندها می‏دانم و دلایل آنرا خواهم گفت.

پرسیدم: مقصود شما چه آموزش‏هایی است و فرهنگ ما چگونه شکل گرفته است؟ گفت: مقصود من از فرهنگ در اینجا مجموعه‏ی باورها ورفتارهایی هستند که مسلمانان بیابان گرد برای ادامه تسلط خود با زور شمشیر بر ایرانیان شهرنشین و متمدن تحمیل کردند و جانشین رفتارها و باورهای گذشته آنان نموده‏اند.

پرسیدم: فکر نمی‏کنید که دارید مسلمانان مهاجم را عامل شکست و عقب‏ماندگی ایران و دیگر ناکامی‏ها می‏دانید؟ گفت: باید بدانیم که تاریخ‏نویسان تا امروز از ترس تکفیر و تنبیه، همه اتفاقات و فجایع بیابانگردان متجاوز را کاملا بیان نکرده‏اند و همیشه نوشته‏ها سانسور شده است. اما حتی تاریخ‏های زیر سانسور نوشته شده هم نشان می‏دهد که تازیان در دویست سالی که بر ایران مسلط بودند از هیچ تحقیر و تجاوز و غارت و کشتاری دریغ نکردند تا فرهنگ ایرانیان را دگرگون کنند.

پرسیدم: چگونه بدانیم که باورها و رفتار ایرانیان قبل از اسلام از آنچه امروز هست متفاوت بوده است؟ گفت: برای دانستن حقایق باید تاریخ کشورمان را بخوانیم. سایتی وجود دارد که می‏توان در آن کتابهای ممنوع شده در ایران را دید و خواند و آگاهتر شد.

***

تاریخ درخشان ایران قبل از اسلام بسیار خواندنی و دانستی است. آن همه شکوه و بزرگی ایران قبل از اسلام، بعد از حمله عربها هرگز تکرار نشد. مطالعه‏ی رفتار احترام برانگیز ایرانیانی که پس از حمله عربها، به هند مهاجرت کردند و اکنون پارسیان هند خوانده می‏شوند، راه دیگریست که تا حدی نشان دهد که ایرانیان قبل از اسلام چه باورها و رفتارهایی داشته‏اند.
هردوت تاریخ‏نویس یونانی نوشته است که یکی از چند ویژگی ایرانیان (قبل از اسلام) راستگویی بوده است. ببینید اکنون که آخوندها با تشکیل حکومت اسلامی بر ایران حاکم مطلق هستند و همه‏ی ابزار قدرت را در دست دارند چگونه دروغگویی و تبعات آن یعنی ریا، تقیه و رشوه‏خواری و فسادهای اجتماعی به اوج خود رسیده است. رفتار خشونت بار و بیرحمانه‏ی این‏ها که خود را ایرانی می‏دانند نشان می‏دهد که مسلمانان بیابانگرد و اشغالگر آن زمان تا چه حد وحشیانه با نیاکان ما برخورد می‏کرده‏اند.

پرسیدم: پس چرا بعد از رفتن عرب‏ها رسومشان در ایران پایدار ماند؟ گفت: چنانکه می‏دانید ما صد در صد رفتارهای غیر غریزی خود را از آموزش مستقیم و غیر مستقیم محیط خویش فرا می‏گیریم. بعبارت دیگر بیاری آموزش و یادگیریهاست که از ما جراح ، متخصص ، دانشمند ، واقع‏گرا و یا دزد، جانی، متعصب و خرافاتی ساخته می‏شود. بنابر این برای پاسخگویی به این پرسش باید دید که چه کسی آموزش می‏داده، محتوای آموزشی چه بوده، و ابزار آموزشی در دست چه کسانی قرار داشته است. شوربحتانه آخوندها تمام وسایل آموزشی زمان را که شامل مسجد و منبر و جلسات بحث و محافل دیگر می‏شده در اختیار داشته و از هر فرصتی برای انتقال باورهای بدویان به مردم، استفاده می‏کرده‏اند. آنها که همیشه می‏خواسته‏اند خود را به صاحبان قدرت نزدیک کنند و از امتیازات اجتماعی و اقتصادی این نزدیکی برخوردار شوند، بعد ازرفتن عربها با تعصبی کور، باورها و رفتار اشغالگران را با داستانهای خرافی بیشتری درهم نموده و به مردم ما آموزش داده‏اند. آنها بیشتر از تازیان با فرهنگ ایرانی ستیز کرده‏اند و بارها حکم تکفیر هموطنان دگراندیش را صادر نموده‏اند.

پرسیدم: آیا نیروی مخالفی هم نبوده تا آموزه‏های آخوندها را به چالش کشد؟ گفت: باید به یاد داشت که آخوندها علاوه بر مکتب داری و اداره‏ی مراکز آموزشی ، چماق دین و تکفیر را هم در دست داشته‏اند و با اتکا به اینها و مراکز قدرت، هر مخالف و مخالفتی را در هم می‏کوبیده‏اند. آنها کار قضاوت و دادرسی به امور مردم نیزدر اختیار داشته‏اند. این همه قدرت بی چالش سبب میشده که توده بیسواد و زجر دیده جامعه نیز که آرزو می‏کرده‏اند اقلا در دنیای دیگر کامروا شوند، از ترس خدا و به امید بهشت موعود، گفته‏های آخوندها را بی چون و چرا بپذیرند و از آنها پشتیبانی کنند. شوربختانه ایرانیان در اکثر دوران پس از اسلام تا کنون، غیر از دوران کوتاه پادشاهان پهلوی، زیر چماق تکفیر و تحت اینگونه تعلیمات آخوندها قرار داشته‏اند. آخوندها بدین ترتیب در نگهداری رسوم عربها و خرافات و عقب‏ماندگی کشور بیشترین نقش را دارند. وقایع همین سی و چند سال اخیر نیز بد آموزی ملایان و ستیزه بی‏وقفه‏ی آخوندها را با فرهنگ ایرانی نشان می‏دهد. نیمی از ایرانیان را زیر چادر نگهداشته‏اند و به حقوقشان تجاوز می‏کنند. دیده‏ایم که بر پرچم ملی ایران نامی عربی گذاشته‏اند. می‏دانیم که پول ایرانیان را صرف آبادی کشورهای عربی کرده‏اند و مردم ایران را نیازمند نگهداشته‏اند. شنیده‏ایم و خوانده‏ایم که آخوندی بنام مطهری با شدت و نفرت فریاد زده بوده است که: جشن چهارشنبه سوری " مال احمق‏ها " است .اینگونه ایرانی ستیزی در میان آخوندها کم نبوده و نیست.

پرسیدم: آیا این وضع ادامه خواهد داشت؟ گفت: نه، چون بر تعداد با سوادن افزوده شده است، ملا تنها منبع بحث و تدریس نیست، و همه ابزار تدریس را در اختیار ندارد. مرزهای مجازی کشورها باز شده. مردم از طریق ماهواره ها و اینترنت با سبک‏های دیگر زندگی و اعتقادات دیگر آشنا شده، امکان مقایسه دارند و گفتارهای بی‏پایه آخوندها را به چالش می‏کشند. جوانان فعلی آگاه‏ترین نسل ایرانند و فرهنگ ملی خود را گرامی می‏دارند و ساکت نیستند. حکومت اسلامی نمی‏تواند همه‏ی روشنفکران را مهار کرده و مانع پیام رسانیشان شود. از طرف دیگر جهان به طرف دموکراسی می‏رود و هیچ دیکتاتوری از نوع مذهبی و غیره دوام نخواهد داشت. کوتاه اینکه به تاریکی خاصی که زمینه رشد ملایان بوده پایان داده شده است.

پرسیدم: فکر می‏کنید مبارزان چه باید بکنند؟ گفت: آنچه ما را اسیر وضع موجود کرده بی خبری و نادانی بوده است. بنابرین افشای خرافات و آموزش دهی اولین وظیفه فردی و گروهی مبارزان می‏باشد. مبارزان باید برای افزایش قدرتشان تشکیلا‏تی بوجود آورند و یا به سازمان‏های موجود بپیوندند. مردم ما از سیستمی که فرهنگ ایرانی را بباد داده و دست آفتابه دزد را قطع می‏کند و سارق بلیونها دلار را بحال خود می‏گذارد، پشتیبانی نخواهند کرد اگر چه نام خدا و پیامبر برآن باشد. مردم ما می‏دانند که با آگاهی و اراده و عمل هر شرایطی قابل تغییرست.


در قسمت «از دیگران» مقالات درج شده می‏تواند با نظرگاه‏های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) هم‏خوانی نداشته باشد. مقالات درج شده در این قسمت برای آگاهی‏رسانی و احترام به نظرگاه‏های دیگراندیشان می‏باشند.


---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

جمشاد پرچمشاهی... ما ایرانیها اصولا دل خوشی از اعراب نداریم و در گذشته و شاید هم در حال حاضر آنها را بزدل و ترسو می خواندیم. ولی تحولات اخیر خاورمیانه آشکارا شهامت و مقاومت خستگی ناپذیر مردم سوریه را نشان می دهند که در ٢٢ ماه گذشته بیش از ٦٠ هزار قربانی و تلفات جانی در مبارزه علیه رژیم جنایتکارشان و حامیان جنایتکارترشان متحمل شده و هنوز هم می شوند. بنابراین اگر قرار باشد مقایسه ای صورت گیرد، باید گفت مردم ما لااقل دراین مورد ترسوتر از اعراب هستند که پیشتر نیز در چندین تظاهرات کوچک و بزرگ عملا نشان دادند که تاب و توان مقاومت فقط برای چند ساعت دارند و نه بیشتر! لذا نباید بیش از این انتظار تغییر شرایطی با چنین شرایط موجود در ایران را از مردم داشته باشیم.

February 04, 2013 06:51:56 PM
---------------------------

جمشاد پرچمشاهیاگر مردم ما می‏دانند که با آگاهی و اراده و عمل هر شرایطی قابل تغییرست، پس منتظر چی نشسته اند؟

بخش بزرگی از مردم ما چنان به خرافات و باورهای کذب دینی انس و خو گرفته اند که گاهی اوقات دست تازیان را هم از پشت می بندند.

همه مردم ما، برخلاف تصور رایج، از روی اجبار و یا به زور چماق و یا درازای دریافت پاداش وساندیس، به مراسم نماز جمعه یا پای منبر نشینی یا شرکت در مراسم سالیانه کارناوال عزاداری ماه محرم و این قبیل خرافات نمی روند بلکه با اعتقادات قلبی و باورهای خیالی دنیای آخرت و بهشت

برین، فله وار همانند گوسفندان به دنبال آخوندها می دوند. آن گروه از هموطنان عاقل و فهمیده هم امکانات و چاره دیگری جز سکوت در مقابل سرکوب وحشیانه، کشتار بیرحمانه، تجاوز و توهین و حقارت ندارند. بنابراین تنها با آگاهی به اوضاع و درعین حال سوخت و ساخت با آن، هیچ شرایطی قابل تغییر نیست بلکه در وحله نخست اراده راسخ و پایدار و سپس عمل یعنی بپا خاستن و به اراده راسخ جامه ی عمل پوشاندن پیش شرط آن است. ادامه ....

February 04, 2013 06:50:45 PM
---------------------------

دانشجو

جناب ط ش:
ازتوجه جنابعالی سپاسگزارم. با شما موافقم که باید عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت. اما چنانکه توجه کرده اید بحث ما مربوط به همه عوامل نیست بلکه مربوط به بزرگترین عامل است. از این گذشته در روزگارانی که بیشتر مورد گفتگوی ماست کشورها و در این مورد کشور ما، چندان باز نبودند و منابع آموزشی، خبری و رسانه ای وسعت امروز را نداشت. اگر امکانات امروزی آنروزها وجود داشت، بی تردید موعظه وتدریس آخوندها نمی توانست مخاطب بسیار و اثر کاری داشته باشد. دانشجو

February 01, 2013 07:42:28 PM
---------------------------

ط _ش

جناب دانشجو با تشکر
باید بعرض برسانم که در تحلیل مسائل پیچیده بهتر است از رویکرد کل نگر(هولیسم) یا نگرش سیستمیک استفاده نمود..این نگرش یا منطق اخیرا در غرب رشد و توسعه یافته است.متاسفانه اغلب تحصیلکرده و تحلیلگران از ان غفلت میکنند.در مورد استمرار تفکرات کهنه و قدیمی تنها اخوند ها مقصر نیستند بلکه گروه های سیاسی که اغلب در خارج هم هستند نقش دارند.دنیای مجازی نشریات احزاب و گروه ها منابع اموزشی محسوب میشوند حتی اثار هنرمندان و نویسندگان.تفکر سنتی در جهان از خود مقاومت نشان میدهد.بطوریکه از نوشته های ایرانیان خارج بخوبی پیداست.کافی است به مقالات بعضی ها مثلا اقای بهنام چنگائی مراجعه فرمائید.تعجب من از این است که ایشان در خارج دو باره میخواهد مارکسیسم و سوسیالیسم را زنده کنند.برای اثبات ادعای خود به همه گروه های فکری دشنام میدهد.او خبر ندارد که تفکر سیستمی از ماتریالیسم دیالکتیک درستر است.

February 01, 2013 07:00:05 PM
---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites