حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
کتاب «حزب مشروطه ایران و لیبرال دموکراسی بمثابه مشروطه نوین»
تألیف علی اصغر حقدار

September 05, 2012

چهارشنبه 15 شهریور 2571 = September 5, 2012

 

همزمان با برگزاری کنگره نهم (کنگره داریوش همایون) حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) 2 عنوان کتاب در تاریخ اندیشه‏های مدرن ایران در ایالات متحد امریکا از علی اصغر حقدار منتشر شده است؛ این کتاب‏ها همانند دیگر تحقیقات و تألیفات علی اصغر حقدار، مبتنی بر تاریخ‏نگاری اندیشه‏های ایرانی و بخشی از پروژه «صد سال اندیشه‏های ایرانی» است که وی از دو دهه‏ای پیش به مطالعه و نگارش آن مشغول است. در مقدمه کتاب نوشته شده است:
«تشكل‏های سیاسی و احزاب در تاریخ ایران زمین، تبار به دوران سرنوشت ساز مشروطیت اول می‏برند؛ دورانی كه نخستین قانون اساسی ایران تدوین، اولین پارلمان تأسیس و قدم‏هایی به پایه‏ریزی ساختارهای مدرن سیاسی و فرهنگی برداشته شد. اسناد تاریخی اولین احزاب را در دومین دوره مجلس شورای ملی ثبت كرده‏اند؛ احزابی با ایده‏های لیبرالیستی و سوسیال دموكراتیك. از آن دوران تا به امروز كه سده‏ای از پدیداری فرهنگ سیاسی مدرنیته در جامعه ایرانی می‏گذرد، جریان‏های سیاسی به تناوب توانستند تشكل‏ها و احزاب و گروه‏هایی را به وجود آورند.
از طنز تلخ تاریخ معاصر ایران است كه از جنبش آزادیخواهانه مشروطیت كه داعیه ملی‏گرایی و دموكراتیك‏سازی فرهنگ و سیاست ایرانی را داشت، بیشترین احزاب با ایده‏های كمونیستی و سوسیالیستی با برداشت‏های انترناسیونالیستی و جدایی خواهانه سر برآوردند. تاریخ سیاسی یك سده گذشته به ندرت و به كوتاهی، احزاب دموكراتیك و لیبرالیستی را در خود جای داده است؛ در دهه چهل «حزب ایران نوین» از جمله تشكل‏هایی بود كه با اصول و اهداف لیبرالیستی به صحنه آمد، ولی دولت مستعجل بود. در دهه‏هایی كه باورهای بنیادگرایی دینی، حاكمیت ایرانی را در دست دارد، «حزب مشروطه ایران» با ایده و كنش‏های لیبرال دموكراتیك نزدیك به دو دهه‏ای است كه در صحنه سیاسی ایران حضور یافته و به جرئت می‏توان گفت كه با اعلام موجودیت، تبیین اصول لیبرالیستی و وام‏داری به اندیشه‏های دموكراتیك، پدیده‏ای در خور تأمل و به وجود آورنده فرهنگ دموكراتیك در سیاست ایرانی بشمار می‏رود. سال‏های پرباری كه از اندیشه سیاسی و كنش فرهنگی «حزب مشروطه ایران» می‏گذرد، تحقیق و تألیف كتابی در تاریخ، اصول و آرمان‏های این حزب را به ضرورت تاریخ‏نگاری اندیشه در ایران تبدیل كرده است.
فكر تدوین این رساله از میان و در تكمیل تألیف پیشین من- اندیشه سیاسی داریوش همایون- پیش از این: داریوش همایون و كشاكش با تجدد در ایران- شكل گرفت؛ با طرح مقدماتی این رساله و ارائه آن به زنده یاد دكتر همایون، تألیف آن شروع و در طی تحقیق و نگارش تاریخ و اندیشه حزب مشروطه ایران، ایشان با بزرگواری توسط هموندی دیگر، اسنادی از حزب را در اختیار من قرار دادند. ایشان با حوصله و بی‏شائبه به ارسال اینترنتی نشریات- اعلامیه‏ها- صورت جلسات كنگره‏ها و كنفرانس‏های حزب مشروطه ایران و هم چنین تمامی صورت مذاكرات دفتر پژوهش‏ها مبادرت كردند. آقای بهمن زاهدی هم در مواردی از یاری مضایقه نداشتند. از تمامی این دوستان سپاسگذارم و تمامی اشكالات و كمبودهای این تألیف را از نگارش خود می‏دانم. این كتاب به روزگار تبعید و مهاجرتم و در زمانی نگاشته و تكمیل شد كه دو واقعه مهم و تاثیرگذار – بر سیر تاریخی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و حیات سیاسی و فرهنگی ایران- به وقوع پیوست: نخست تثبیت به تأخیر افتاده پسوند «لیبرال دموكرات» بر نام حزب مشروطه ایران. دوم درگذشت دكتر داریوش همایون. یادآوری تشویق‏ها و همراهی‏های زنده یاد دكتر همایون بیشترین جسارت را در زمانه تأسف بار كشور، به من ارزانی می‏داشت و اكنون یاد و خاطره آن انسان اندیشمند و دموكرات، با این كتاب آرام بخش قلب داغدیده من است. بلافاصله باید اضافه كنم كه این تألیف، سرآغازی به گفتگویی خردمندانه با حزب مشروطه ایران (لیبرال دموكرات) و گشاینده تبادل نظر سیاسی با احزاب و تشكل‏های دیگر است؛ با ایده و دریافت من و نه بیان‏گر رأی و دیدگاه حزب مشروطه ایران به تاریخ و اندیشه‏های خود.»
فصل‏بندی این کتاب عبارتند از:
نشانه‏ها و اختصارات
مقدمه
پیشگفتار زمینه‏های اجتماعی- پارلمانی و حزبی مشروطه خواهی در ایران
فصل اول- هیئت مؤسس و سازمان مشروطه خواهان ایران
فصل دوم- حزب مشروطه ایران در زمینه سیاسی دهه شصت-هشتاد
فصل سوم- داریوش همایون آموزگار و رایزن حزب مشروطه ایران
فصل چهارم- ایدئولوژی حزب مشروطه ایران
فصل پنجم- تشكیلات سازمانی حزب مشروطه ایران
فصل ششم- كنگره‏ها و كنفرانس‏های حزب مشروطه ایران
فصل هفتم- مواضع و بیانیه‏های حزب مشروطه ایران
فصل هشتم- حزب مشروطه ایران و وارث پادشاهی پهلوی
پیوست اول- اساسنامه حزب مشروطه ایران
پیوست دوم- منشور حزب مشروطه ایران
پیوست سوم- بیان‏نامه «حزبی برای اكنون و آینده»
فهرست منابع
فهرست اشخاص

---------------------------

نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟


از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.


---------------------------

ایرانی

با درود خدمت دوستان، کانون گفتگوی لیبرال دموکراسی ایران
رنگ رخسار، خبر می دهد از سر درون. از مقدمه و عناوین فصول کتاب می شود فهمید که تلاشی بزرگ صورت گرفته و این کتاب مستطاب، کتاب پرباری است. امیدوارم امکان دسترسی به آن در ایران نیز فراهم شود.
پاینده ایران

September 05, 2012 07:46:19 PM
---------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites