حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
یکصد وششمین سالروز انقلاب مشروطه

August 04, 2012

شنبه 14 مرداد 2571 = August 4, 2012

 

اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)


یکصد وششمین سالروز انقلاب مشروطه


یکصد و شش سال پیش پدران و مادران ما و روشنفکران ایران آن روز جنبشی را براه انداختند که ایران را با تکانی بی‌سابقه از خواب سده‌ها بیرون آورد. آنان را مجبور کرد که به جهان دور و بر خود با نگاهی تازه بنگرند و در پی ریشه‌یابی و جبران عقب افتادگی‌ها و کمبودهای هزار و سیصد ساله کشور و جامعه خود برآیند.
ما هر چه در این یکصد و شش سال بدست آورده‌ایم همه از برکت انقلاب مشروطه است.
اگر نظام جمهوری واپسگرای اسلامی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شکست خورده و با مقاومت جانانه جامعه ایران روبرو شده است بخش بزرگی از آن به خاطر دستاوردهای انکار‌ناپذیر انقلاب مشروطه بوده است. انقلابی که جهش به سوی جلو و میل زیستن در جهان امروز و بیرون آمدن از منجلاب خرافات، استبداد و واپسگرائی مذهبی را سر لوحه اهداف خود قرار داده بود و این میل را در جامعه ایران و روح ایرانیان نهادینه کرده بود.
این تلاش یکصد و شش ساله با تمام فراز و نشیب‌های اجتناب ناپذیرش همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. تازه‌ترین تبلور آنرا همین چند سال پیش در جنبش سبز ملت ایران شاهد بودیم. جنبشی که سراسر رو به جلو و زیستن در جهان امروز داشت. رو به رهائی از ظلم و فساد و استبداد مذهبی داشت. این میل به زیستن در جهان امروز و برخوردار بودن از حق شهروندی برابر برای همه ایرانیان قوی‌تر و ریشه‌دار‌‌تر از آن بوده و هست که با سرکوب وحشیانه رژیم اسلامی از بین برود و نخواهد رفت.
دیر یا زود بار دیگر شاهد تبلور این خواست دیرینه ایرانیان خواهیم بود. بهانه‌اش تقلب در انتخابات نمایشی نظام اسلامی باشد و یا فساد و تباهی در تار و پود نظام اسلامی و یا اعتراض به شرایط فاجعه بار اقتصادی و کمبودهای روز افزون و گرانی لجام گسیخته، که این روزها هر روز بیش از روز پیش شاهد اینگونه اعتراضهای خود جوش هستیم و خواهیم بود، هر چه باشد تفاوتی نمی‌کند چرا که در بطن آن میل به زیستن در جهان امروز و برخورداری از حقوق برابر و تلاش برای حل مشکلات با پشتوانه عقل جمعی و نه خرافات مذهبی و استبداد ولایت فقیه است. همان میلی که با انقلاب مشروطه در ایرانیان بوجود آمد و سرچشمه همه تلاش‌ها، جهش‌ها و دست‌آوردهای ایرانیان در این یکصد و شش سال گذشته شد.
امروز نیز با تمام تباهی و سیاهی که ایران و ایرانیان را از هر سو به برکت وجود نظام جمهوری‌اسلامی فرا گرفته است اگر به هر نور امیدی که از هر روزنه‌ای می‌تابد بنگریم به روشنی خواهیم دید که همه و همه ریشه در همان انقلاب پر برکت و رو به جلو مشروطه دارد.
اگر ایرانیان می‌خواهند از شر ولایت فقیه و جمهوری‌اسلامی رها شوند. اگر روشنفکران راستین ایران دست به روشنگری و مبارزه با خرافات و استبداد مذهبی می‌زنند. اگر زنان ایران لحظه‌ای از تلاش و مبارزه با واپسگرایان باز نمی‌ایستند. اگر نسل جوان ایران می‌خواهد آزاد و رها چون دیگر جوانان اروپائی در لیبرال دمکرات‌ترین کشورهای اروپا از حقوق شهروندی و انسانی برابر بر خوردارد باشد و زندگی خود را خود و به میل خود بسازد و زندگی کند، و بسیار نمونه‌های دیگر از این دست همه و همه اینها ریشه در همان میلی دارد که انقلاب مشروطه در ایرانیان بر انگیخت.
یکصد و ششمین سالروز انقلاب مشروطه، انقلاب پیشرفت و سازندگی را گرامی داشته و برای پیروزی اجتناب‌ناپذیر پیشرفت و سازندگی بر واپسگرائی و ویرانی جمهوری‌اسلامی از پای نخواهیم نشست.


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites