حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
برای پشتیبانی از فراخوان همبستگی شاهزاده رضا پهلوی

September 08, 2012

شنبه 18 شهریور 2571 = September 8, 2012

 

اعلامیه حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )


برای پشتیبانی از فراخوان همبستگی شاهزاده رضا پهلوی


حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با پشتيبانى و تأييد فراخوان شاهزاده رضا پهلوى در مورد لزوم آغاز يك همگرايى ملى براى نجات، سربلندى و امنيت ايران آمادگى خود را براى هر گونه فداكارى در راه پيروزى، اين آرزوى همگانى اعلام ميدارد.

اميد است كه ديگر احزاب ، سازمان‏ها و شخصيت‏هاى سياسى نيز به هر شيوه‏ايكه برميگزينند به اين همبستگى بپيوندند.


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites