حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
قتل فجیع ستار بهشتی

November 10, 2012

شنبه 20 آبان 2571 = November 10, 2012

 

اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)


قتل فجیع ستار بهشتی


بار دیگر خبر جنایتی دیگر از سوی دژخیمان نظام جمهوری‏اسلامی در کهریزک، خانواده بی‏گناهی را داغدار و ایرانیان بی‏شماری را در غم و اندوه فرو برد.
بار دیگر عوامل ولی فقیه و نظام اسلامی دست‏های خون‏آلود خود را با خون گرم کارگری ساده و درد آشنا شستند. کارگری که معصومانه با وبلاگ نویسی تلاش می‏کرد بازتاب دهنده حقایق دور و بر و جامعه خود باشد تا بلکه راه چاره‏ای برای مشکلات یافت شود. عوامل نظام اسلامی با دستانی خون‏آلود به نماز مرگبار خویش ایستادند و در برابر ولی فقیه سر سجده بر زمین خونین سائیدند تا داغ این ننگ تا ابد بر پیشانی‏شان باقی بماند.
ستار بهشتی خود را بی‏گناه می‏دانست و بی‏گناه بود. اما بی‏خبر بود که برای ولی فقیه و جمهوری‏اسلامی گناهی بزرگتر از راستی و راستگوئی و جرمی نابخشودنی‏تر از بازتاب حقایق نیست. ستار خبر نداشت در جمهوری‏اسلامی باید چشم‏ها و گوش‏ها و دهان‏ها را بست تا نه حقیقتی دیده و نه حقیقتی شنیده و نه حقیقتی بازگو شود.
جمهوری‏اسلامی حقیقت را بر نمی‏تابد. جز دروغ و ریا را تحمل نمی‏کند. که راستی نقاب دروغین تقدس از چهره کریه‏اش برداشته و ذات جنایتکارش را عریان در برابر دید همگان می‏گذارد. بی‏جهت نیست که در پای جمهوری‏اسلامی این مظهر دروغ و تذویر و ریا چیزی جز راستی و کسی جز راستگو قربانی نمی‏شوند.
ستار بهشتی یکی از ده‏ها و صد‏ها هزار انسان ساده و راستگوئی بود که در برابر این بت دروغ و ریا ایستاد و به این جرم بدست دژخیمان نظام اسلامی قربانی شد.
جمهوری‏اسلامی تا هست قربانی خواهد گرفت. برای جنایتش، حد و مرزی و برای ژرفای دنائت‏اش اندازه‏ای نیست. چون ضحاک برای بقای خود به کشتن پاک‏ترین جوانان ایران محتاج است. هر روز جوانی زیر شکنجه و هر روز بی‏گناهی بر سر دار قربانی می‏شود.
اما چه باک که دیر یا زود ایرانیان آزاده سزای ولی فقیه و نظام خون ریزش را بر کف دست‏های خون‏آلودشان خواهند گذاشت. از اریکه قدرت به زیرشان خواهند کشید و در پای دماوند چون ضحاک به بندشان خواهند کشید. تا گزندشان دیگر به هیچ بی‏گناهی چون ستار بهشتی و هزاران انسان بی‏گناه چون او نرسد.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده محترم ستار بهشتی به آنان و دیگر هموطنان آزاده خود یاد‏آور می‏شود که این جنایت و جنایاتی از این دست همه از سر ترس و ضعف جمهوری‏اسلامی است. نباید ترسید. نباید ساکت ماند. نباید از بازگو کردن حقیقت باز ایستاد. حقایق را باید گفت و گفت و گفت. راه ستار و هزاران چون او را که جز بازگو کردن واقعیت‏ها و گفتن راستی‏ها نبود و نیست را باید پیمود و پیمود و پیمود تا ایران اهورائیمان از شر اهریمنان دروغ گو رها گردد. روز رهائی ایران، روز پیروزی راستی بر دروغ دیر نیست.
به امید آنروز و به یاد ستار بهشتی و هزاران چون او به مبارزه بی‏امان با جمهوری جهل و جنون اسلامی ادامه خواهیم داد
یادش گرامی باد


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites