حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
به مناسبت دومین سالگرد درگذشت دکتر داریوش همایون

January 28, 2013

دوشنبه 9 بهمن 2571 = January 28, 2013

 

اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)


به مناسبت دومین سالگرد درگذشت دکتر داریوش همایون


دوسال پیش بزرگمردی از میان ما رفت که برای ایران دوستان و آنان که آرزوئی جز خوشبختی و آزادی ایران و رهائی از این وضع فاجعه‏بار امروز ندارند هر روز بیش از روز پیش جای خالی او احساس می‏شود.
زنده یاد دکتر داریوش همایون دو سال پیش از میان ما رفت. و چه نا به هنگام و زود که با تمام کُهن‏سالی، ذهنی پویا و جوان و قلبی سرشار از امید به فردا داشت. فردائی که بهترین‏هایش را برای ایران و ایرانی و نسل جوان ایران زمین می‏خواست و برای آنکه به آن دست یابند شب و روز از پای نمی‏نشست!
می‏اندیشید، می‏نوشت، مصاحبه می‏کرد، خود را هدف تیر دشمنان کینه‏توز از چپ و راست قرار می‏داد و بی‏پروا از شرق تا غرب عالم را یک تنه در می‏نوردید تا با هر کس با هر پیشینه‏ای که در این راه همراه و هم هدف خود می‏یافت بنشیند و دل‏ها را به هم نزدیک کند و برای این هدف مشترک راهکاری بیابد! جای شگفتی نیست که غم نبود او را ایران دوستان راستین از چپ و راست به یک اندازه احساس کرده و می‏کنند.
او از میان ما رفت اما نام و خاطره و اندیشه والا و بلندش همیشه با ما خواهد بود. مخصوصا برای مائی که افتخار همکاری با او در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را داشتیم، حزبی که هجده سال آخر عمر پربارش را وقف پیشرفت و تعالی آن کرده بود.
ما به راه او ادامه خواهیم داد. اندیشه‏های والای او را که راه‏گشای امروز و فردای ماست چراغ راه خود قرار خواهیم داد. اندیشه‏های او را در حد توانمان بست و گسترش خواهیم داد و تا رهائی ایران و ایرانی و دست یافتن مردمانمان به یک دمکراسی لیبرال در چهار چوب یک نظام مشروطه پادشاهی، نظامی که او بهترین وسیله برای نهادینه کردن دمکراسی لیبرال می‏دانست، از پای نخواهیم نشست.
این پیمانی است که با او و با میهنمان بسته‏ایم و به آن نیز پایبند خواهیم ماند.

یادش گرامی
نامش پر آوازه و راهش پر رهرو باد


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites