حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت
جشن ملی چهارشنبه سوری ۱۳۹۱

March 14, 2013

پنچ شنبه 24 اسفند 2571 = March 14, 2013

 

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)


جشن ملی چهارشنبه سوری ۱۳۹۱


جشن ملی چهارشنبه سوری يکی از زيباترين و با شکوه ترين جشن‏های ملی فرهنگ ايرانی است که ايرانيان در اين ۳۴ ساله حکومت ملايان با هوشياری اعجاب آور خود آنرا به نمادی از مقاومت و استقامت در برابر حکومت ضد ايرانی جمهوری اسلامی بدل کرده اند.

جوانان ايران زمين اين جشن ملی را به کابوسی هر ساله برای ملايان و نظام اسلامی بدل کرده اند. کابوسی که خواب راحت را از ملايانی که هر روز بيش از روز پيش ماهييت ضد ايرانی خود را بروز می دهند ربوده است.

امسال نيز ايرانيان از پير و جوان با برگزاری هر چه با شکوه تر اين جشن شاد و ملی به دشمنان ايران و ايرانی و به ملايان حاکم بر ايران نشان خواهند داد که هر چه تلاش کنند نخواهند توانست ايرانيان را از سُنت‏های زيبا و شاد ملی خود که پشت در پشت برای قرن‏ها نگهبان آنها بوده اند جدا سازند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) ضمن شاد باش فرارسيدن اين جشن ملی، چهارشنبه سوری با شکوه تر و شادتر از هر سال را برای هموطنان خود در سراسر جهان آرزومند است.

باشد که آتش جاودان چهارشنبه سوری، زردی روی جوانان ايران زمين را از چهره آنان برده و سرخی و شادابی را با نابودی نظام اندوه بار اسلامی بار ديگر به چهره زيبای آنان باز گرداند


پاينده ايران

زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دموکرات)

 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites