حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
نامه های حزب مشروطه ایران به مقامات خارجی
 
کاربرد ابزاری از وقایع تاریخی آلمانها و یهودیان پنچ شنبه 31 فروردین 1391 = April 19, 2012
نامه معاون دبیر کل حزب به صدراعظم آلمان درباره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی یک شنبه 23 بهمن 1390 = February 12, 2012
تروریسم در جامعه ما سه شنبه 4 مرداد 1390 = July 26, 2011
نامه معاون دبیر کل به وزیر امور خارجه آلمان دوشنبه 13 تیر 1390 = July 4, 2011
نامه معاون دبیرکل به دفاتر پناهندگی سازمان ملل شنبه 22 آبان 1389 = November 13, 2010
مردم ایران نیاز به یک خط روشن غرب دارند پنچ شنبه 3 تیر 1389 = June 24, 2010
نامه معاون دبیر کل حزب به وزیر امورخارجه آلمان سه شنبه 12 آبان 1388 = November 3, 2009
نامه دبیر کل حزب به صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان شنبه 11 مهر 1388 = October 3, 2009
همبستگی اتحادیه سوسیال مسیحی باورریا آلمان با قیام مردم در ایران یک شنبه 14 تیر 1388 = July 5, 2009
نامه معاون دبیر کل حزب به صدراعظم آلمان در رابطه با زندانی وشکنجه کردن مردم ... چهارشنبه 10 تیر 1388 = July 1, 2009
نامه آقای حسین خرم به بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در باره وصعیت مردم در ... پنچ شنبه 4 تیر 1388 = June 25, 2009
نامه معاون دبیرکل به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو پنچ شنبه 7 خرداد 1388 = May 28, 2009
نامه معاون دبیر کل حزب به رئیس مجلس آلمان در مورد وضعیت دردناک بهائیان ایران چهارشنبه 14 اسفند 1387 = March 4, 2009
نامه معاون دبیر کل حزب یه وزیر کشور آلمان پنچ شنبه 24 بهمن 1387 = February 12, 2009
نامه دکتر نادر زاهدی به صدراعظم آلمان پنچ شنبه 12 دی 1387 = January 1, 2009
نامه حزب به سولانا در مورد آزادی ادیان جمعه 24 خرداد 1387 = June 13, 2008
نامه حزب مشروطه ايران به کميسيون عاليه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ... دوشنبه 6 خرداد 1387 = May 26, 2008
کارت شناسایی صادر شده از طرف دولت آلمان چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387 = April 30, 2008
نامه معاون دبیر کل به صدر اعظم آلمان سه شنبه 21 اسفند 1386 = March 11, 2008
نامه اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلومبیا آمریکا دوشنبه 2 مهر 1386 = September 24, 2007
 
  0    1    2    3  
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites